ontslagrecht

o

Wat normaal gesproken nooit lukt, gebeurde eind april ineens wel. Onderhandelingen over de overheidsbegroting van 2013 konden in slechts 2 dagen worden beslecht. Met de hulp van Groen-Links, D66 en de Christenunie werd de demissionaire CDA-VVD regering met het Kunduz akkoord aan een meerderheid geholpen. Een krappe meerderheid van 77 zetels. De bezuinigingsplannen die er toe moeten leiden dat de Nederlandse overheid in 2013 niet meer dan 3% tekort komt konden nog voor de deadline worden ingeleverd.

Hervorming arbeidsmarkt
De meeste plannen zijn vrij concreet en zo uitvoerbaar. Als het gaat om hervorming van de arbeidsmarkt zijn de plannen minder concreet. Versoepeling van het ontslagrecht is afgesproken. Hoe dit precies vorm moet gaan krijgen wordt echter niet vermeld.

Sneller ontslagen
Makkelijker mensen kunnen ontslaan zou beter zijn voor de arbeidsmarkt. Kom je nu als kwetsbare potentiële werknemer (jongeren en laaggeschoolden) moeilijker aan werk, dan wordt dat volgens de voorstanders van een soepeler ontslagrecht makkelijker. Zo is de redenering tenminste. Bovendien zouden werkgevers makkelijker op veranderenden economische omstandigheden in kunnen spelen en sneller kunnen innoveren.

Over de auteur

Michel ten Hoove

Rondde op z’n 51ste de opleiding journalistiek af|begon weer met 🎷 lessen|is in opleiding als Taxateur/Gegevensbeheerder.