to wob or not to wob

t

Volgens de Zwolse burgemeester Henk-Jan Meijer wordt er door de burgers weinig gebruik gemaakt van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Om die reden zou er dan ook geen behoefte zijn aan inperking van de mogelijkheden zoals minister Donner die op de dag van de Persvrjheid voorstelde.

Maar hoe vaak wordt er dan een WOB verzoek ingediend door de Zwolse burgers? Waarover? En hoe staat het met de afwikkeling van deze verzoeken?

Niet centraal bijgehouden
Naar aanleiding van de uitspraak van Meijer stelde ik de afdeling communicatie van de gemeente deze vragen.

Wat blijkt? De WOB aanvragen worden niet centraal bijgehouden. Om die reden is het ook niet mogelijk aan te geven hoeveel aanvragen er tussen 1 januari 2010 en 1 juni 2011 zijn gedaan. Navraag bij de afdeling Juridische Zaken leert dat het er in deze periode ongeveer 15 moeten zijn geweest.

Waarover wordt dan zoal informatie opgevraagd? Dat zijn onderwerpen als de verkeersknip Stadshagen, Kraanbolwerk,
windmolenpark Tolhuislanden, het bouwplan Venestraat en de riolering Walstraat.

Voor iedereen beschikbaar
Hoeveel verzoeken er in behandeling of afgewikkeld zijn en hoeveel daarvan ingewilligd of afgewezen zijn kon de gemeente helaas vooralsnog niet duidelijk maken. Wellicht omdat centrale administratie hiervan ontbreekt.

Dat dit niet inzichtelijk gemaakt kan worden is best wel bezwaarlijk. Juist op het punt van de WOB dient immers volledige transparantie voorop te staan.

Waarom? Omdat de via een beroep op de WOB vrijgekomen informatie niet alleen voor de verzoeker maar vervolgens voor iedereen beschikbaar is. Dat is inherent aan de wet. Als een gemeente geen overzicht kan verstrekken van het aantal ingewilligde WOB verzoek ontneemt het daarmee andere burgers de mogelijkheid van diezelfde informatie kennis te nemen.

Transparantie van bestuur
Aan de gemeenteraadsleden van Zwolle is dan ook de schone taak weggelegd om te pleiten voor een registratie van alle WOB verzoeken. Zowel de ingewilligde als de verzoeken die zijn afgewezen. Het zou de druk op het ambtenarenapparaat verlichten (er hoeven immers geen dubbele verzoeken meer worden ingediend) en de slagkracht van de plaatselijke journalistiek vergroten.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat daarmee voldaan wordt aan het streven van de gemeente zelf om ā€“ zoals de gemeentewoordvoerder in zijn schriftelijke reactie aangeeft ā€“ transparantie van bestuur en openbaarheid van informatie voorop te laten staan. Daarom worden verzoeken om informatie volgens deze woordvoerder ook meestal gehonoreerd.

Over de auteur

Michel ten Hoove

Rondde op zā€™n 51ste de opleiding journalistiek af|begon weer met šŸŽ· lessen|is in opleiding als Taxateur/Gegevensbeheerder.

Door Michel ten Hoove